Kirjaudu sisään

Etkö ole vielä jäsen? Voitte luoda tunnukset alla olevasta painikkeesta

Login:
Password:

1. Soveltamisala
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Forastoren ja asiakkaan väliseen kaupankäyntiin elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.

2. Hinnat
Voimassaolevat hinnat ovat näkyvillä verkkokaupassa. Tarjoushinnalle voidaan ilmoittaa rajattu voimassaoloaika. Tuotteiden hintoihin lisätään asiakkaan valitsemasta maksu- ja toimitustavasta aiheutuvat kulut. Asiakas näkee nämä kulut täysimääräisinä ennen tilauksen viimeistä hyväksymisvaihetta ja voi joko hyväksyä tai hylätä tilauksensa.

3. Toimitustapa
Asiakas valitsee haluamansa toimitustavan verkkokaupassa näkyvistä vaihtoehdoista. Asiakkaan tulee itse huomioida oman toimintansa vaikutus valitsemansa kuljetustavan onnistumiseen. Asiakkaan ei esimerkiksi kannata tilata ovelle -pakettia jos on tarkoitus olla lähetyksen saapumisajankohtana matkoilla.

4. Toimitusaika
 Tilaustuotteet toimitetaan tuotekuvauksessa mainitussa toimitusajassa. Verkkokauppa näyttää asiakkaalle ajantasaisen tuotevaraston tilannetiedon. Mikäli asiakas tilaa kerralla suuren määrän samaa tuotetta, on mahdollista että tuote loppuu, vaikka tuotetiedon mukaan tuotetta ilmoitettiin olevan varastossa. Tällaisessa tilanteessa asiakas näkee ilmoituksen jälkitoimituksesta ostoskorissaan.Forastore ilmoittaa jälkitoimituksen arvioidun toimitusajan asiakasviestillä asiakkaan ilmoittamilla yhteystiedoilla ja toimittaa jälkitoimitukset mahdollisimman pian. Asiakas voi tässä vaiheessa joko hyväksyä tai ilmoittaa hylkäävänsä ehdotetun jälkitoimitusmenettelyn. Asiakkaalle ei synny jälkitoimituksesta tai sen hylkäämisestä lisäkuluja.

Lähetykset lähtevät Forastorelta asiakkaalle 1-3 arkipäivän aikana. 

Mikäli toimitus viivästyy luvatusta toimituspäivästä yli 7 arkipäivää ja viivästys johtuu Forastoresta, eikä kysymys ole 9 §:ssä tarkoitetusta ylivoimaisesta esteestä, asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa ja saada rahansa täysimääräisenä takaisin. Kaupan purkaminen edellyttää viipymättä asiasta ilmoittamista.

5. Maksuehdot
Asiakas valitsee tuotteiden maksutavan ja maksuehdon verkkokaupan tarjoamista vaihtoehdoista. Yksityishenkilöiden laskuttamisen ja osamaksun luotottamispäätökset tekee luottopalvelun tarjoaja ja Forastore ei siten pysty vaikuttamaan luottopäätöksiin. 

6. Omistusoikeus
Myytyjen tuotteiden omistusoikeus siirtyy asiakkaalle kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Myyjä kieltää osittainkin maksamattomien tavaroiden jälleenmyynnin kolmannelle osapuolelle. Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun tuote on luovutettu tämän hallintaan tai toimitettu asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

 

7. Takuu
Forastore antaa toimittamilleen tuotteille vähintään EU -alueella tuotevastuulainsäädännön mukaisen takuun. Takuuajan katsotaan alkavan tavaran toimituspäivästä, ellei tuotteen tiedoissa toisin mainita. Forastore korvaa takuukorjaukseen tai vaihtoon toimittamisesta aiheutuvat kulut vain jos asiakas on ollut yhteydessä Forastoreen ennen palautusta ja palauttamismenettelystä on sovittu. Forastore ei lunasta takuupalautuksia joista ei ole etukäteen ilmoitettu ja sovittu.

Takuuseen vetoaminen edellyttää, että asiakas on ostanut tuotteen Forastorelta, pystyy esittämään kuitin tai kertomaan ostoajankohdan ja on noudattanut huolellisuutta täyttäen tuotteiden normaaliin käyttöön liittyvät velvollisuutensa. Takuukorvattavat tuotteet on mahdollisuuksien mukaan palautettava alkuperäispakkauksissaan. Forastore myöntää takuukorvatuille tuotteille uuden takuun alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka. Takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, virheellinen säilytys tai asiakkaan tuotteeseen tekemät muutostyöt.

 

8. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus
Tuotteen virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tai tuotteen kanssa, ellei Forastore ole nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta luvannut. Forastoren taloudellinen vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvoinen.

Forastore ei ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytyksestä tai asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja. Forastore ei myöskään vastaa mahdollisista tuotevastuulain piiriin kuulumattomista vahingoista.

 

9. Ylivoimainen este
Forastore ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota Forastore ei ole voinut ennakoida myyntihetkellä. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi. Forastoren toimittajaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut vastaava este katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, mikäli samaa tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia hankkia muualta. Forastore ilmoittaa viipymättä ylivoimaisesta esteestä asiakkaalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

10. Palautukset
Kaikista palautuksista on sovittava Forastoren kanssa etukäteen. Emme lunasta palautuksia, joista ei ole etukäteen sovittu. Palautettavien tuotteiden on oltava joko takuukorvattavia tai käyttämättömiä ja alkuperäisissä pakkauksissaan.

Noutamatta jätetyistä postiennakkolähetyksistä veloitetaan asiakkaalta lähetyksen kuljetuksesta ja palautumisesta aiheutuneet kuljetus- ja käsittelykulut 20 €.

11. Kaupan peruminen
Kaupan perumisesta ja ostoksen palauttamisesta on ilmoitettava 14 vuorokauden kuluessa kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostilla tai kirjeitse) mikäli tilausta peruutetaan yli 14 vuorokauden jälkeen käsittelymaksu on 20 euroa. Paketin noutamatta jättäminen postista ilman erillistä ilmoittamista ei johda kaupan peruuntumiseen.

12. Erimielisyydet
Osapuolten väliset erimielisyydet voidaan tarvittaessa käsitellä myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa. Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.